Seriál DPH, 1. díl: osoby účastny na DPH, obrat

V rámci Zákona o DPH se setkáme s mnoha pojmy. Některé jsou obecně známé, ale co se týče právě DPH, tak jsou tu pojmy a termíny, které mohou být odlišné nebo jinak vyložené od termínů, které známe z jiných daní, třeba z „příjmovky“.

V tomto článku se zaměříme na osoby, které jsou účastné na DPH a také se podíváme na obrat.

Osoba povinná k dani

Je to osoba, která uskutečňuje ekonomickou činnost, nebo skupina.

Osoby povinné k dani se mohou stát plátcem DPH a musí sledovat výši obratu, aby se včas zaregistrovaly jako plátci DPH.

Ekonomickou činností rozumíme činnost výrobců, obchodníků a osob, které poskytují služby za účelem získávání pravidelného příjmu. Ekonomická činnost zahrnuje i využití majetku za účelem získání pravidelných příjmů, to znamená, že osobou povinnou k dani je i pronajímatel.

Obecně a zjednodušeně by se tedy dalo napsat, že osoba povinná k dani je podnikatel a pronajímatel.

Ekonomická činnost na druhou stranu není činnost zaměstnanců a dalších osob, které mají příjmy zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti. Osobou nepovinnou k dani tedy nejsou nikdy zaměstnanci a ostatní osoby, které nejsou podnikateli ani pronajímateli, tedy třeba běžní občané. Zákon také uvádí, že stát, kraje, obce a organizační složky státu se nepovažují za osoby povinné k dani.

Plátce DPH

Plátcem DPH je označena osoba, která je registrovaná k DPH v České republice. Dva nejčastější důvody, kdy se osoba stane plátcem DPH jsou:

  • překročení obratu 2.000.000 Kč
  • dobrovolná registrace.

V zákoně jsou i další podmínky, kdy se osoba stane plátcem DPH například, pokud nabyde majetek privatizací či prodejem obchodního závodu nebo v případě dědictví ekonomické činnosti po plátci DPH.

Neplátce DPH

Neplátcem DPH je osoba povinná k dani, která uskutečňuje ekonomickou činnost, ale nenastaly důvody pro povinnou registraci k DPH a dobrovolně se také nezaregistrovala.

Neplátcem DPH označujeme i osobu, která neuskutečňuje ekonomickou činnost.

Identifikovaná osoba

Identifikovaná osoba je takový hybrid, není to plátce ani neplátce DPH.

Je to osoba povinná k dani, která:

  • Pořizuje z jiného členského státu EU zboží převýší limit 326.000 Kč za kalendářní rok. Musí jít o zboží, které použije pro ekonomickou činnost, pokud zboží použije pro soukromé účely, identifikovanou osobou se nestane.
  • Přijímá služby od osob, které nemají sídlo v ČR. Například platba za reklamu na Google či Facebooku, poskytování ubytování přes portály AirBnb či Booking. V tomto případě není stanoven limit a identifikovanou osobou se stane již od koruny. Identifikovanou osobou se nestane v případě, že je služba určena pro soukromé účely. Nezáleží však na tom, zda bude uplatněna jako daňový výdaj.
  • Poskytuje službu podnikateli se sídlem v EU. Opět není stanoven žádný limit a identifikovanou osobou se stane již od koruny.

Identifikovaná osoba má omezené povinnosti, ale i práva ve vztahu k DPH. Pro tuzemské účely se chová jako neplátce, ve vztahu k EU jako plátce.

Obrat pro účely DPH

Obrat je součet částek za uskutečněná plnění (za dodání zboží či poskytnutí služby) s místem plnění v tuzemsku. Do obratu se počítají všechna zdanitelná plnění, plnění osvobozená s nárokem na odpočet i plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně (§ 54 – §56a Zákona o DPH), jestliže nejsou doplňkovou činností, která je uskutečňována příležitostně. Do obratu se naopak nepočítají plnění s místem plnění v jiném státě.

Osoby povinné k dani sledují výši svého obratu za 12 po sobě jdoucích měsíců (nezaměňovat s kalendářním rokem) a v současné době platí kumulativní částka 2.000.000 Kč pro povinnou registraci k DPH.

Lenka Vochozková
Jsem účetní a tak trochu IT. Ve světě účetnictví se pohybuji už 10 let a ráda pomáhám dalším účetním "čas závěrek" pohodověji. Tvořím pro vás on-line kurz na kontrolu a doložení zůstatků. A také se v současné době připravuji na zkoušky daňového poradce.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů