Seriál DPH, 4. díl: osvobozená plnění bez nároku na odpočet

V rámci Zákona o DPH se setkáme s mnoha pojmy. Některé jsou obecně známé, ale co se týče právě DPH, tak jsou tu pojmy a termíny, které mohou být odlišné nebo jinak vyložené od termínů, které známe z jiných daní, třeba z „příjmovky“.

V tomto článku se podíváme na osvobozená plnění bez nároku na odpočet

Osvobozená plnění bez nároku na odpočet

Určitě neplatí, že ze všech plnění, které plátce daně realizuje, je nutné odvést DPH. Výjimkou jsou právě osvobozená plnění bez nároku na odpočet, která jsou v Zákoně o dani z přidané hodnoty upraveny §52 – §62. Jmenovitě jsou to:

 • poštovní služby,
 • rozhlasové a televizní vysílání,
 • finanční činnosti,
 • penzijní činnosti,
 • pojišťovací činnosti,
 • převod a nájem vybraných nemovitých věcí,
 • výchova a vzdělávání,
 • zdravotní služby a dodání zdravotního zboží,
 • speciální pomoc,
 • specifické činnosti neziskové sféry a specifické situace.

Pokud osoba povinná k dani poskytuje některá tato plnění, je třeba se mít na pozoru, protože to pro něj sice znamená, že z těchto plnění neodvádí DPH, ale současně u všech přijatých plnění, která použije výhradně pro tyto činnosti, nemá nárok na odpočet daně.

Některá plnění si blíže popíšeme. Při zařazení služeb do výše vyjmenovaných nelze pouze na základě názvu služby, ale i na základě podmínek, které jsou uvedeny v zákoně.

Poštovní služby

Aby se jednalo o poštovní služby podle Zákona o DPH musí být splněny tyto podmínky:

 • musí jít o základní poštovní služby (např. dodání poštovních zásilek do 2kg, dodání poštovních balíků do 10kg atd.),
 • poskytovatel je držitelem poštovní licence,
 • služby jsou poskytnuty v rámci této licence.

Držitelem poštovní licence je pošta a jen ta je oprávněna fakturovat za poštovní služby bez DPH. Pokud bychom fakturovali poštovné jako podnikatelé, není možné jej od DPH osvobodit podle tohoto ustanovení, neboť nejsme držiteli licence.

Finanční služby

Pokud je uskutečněna finanční služba, není podstatné, kdo takovou činnost uskutečnil, jako to třeba bylo u poštovních služeb, ale záleží na tom, co poskytujeme a zda se jedná o finanční činnost podle Zákona o DPH. To jsou např.

 • převod cenných papírů,
 • přijímání vkladů od veřejnosti,
 • poskytování úvěrů a peněžních zápůjček,
 • platební služby,
 • obchodování s kryptoměnami,
 • směnárenská činnost,
 • vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků, atd.

Finanční činnost se může objevit prakticky u kteréhokoli plátce. Stačí, když poskytne úročenou půjčku nebo bude třeba obchodovat s kryptoměnami, což dnes už není úplně výjimkou.

Penzijní činnosti

Penzijní činností se rozumí poskytování a zprostředkování doplňkového penzijního spoření, penzijního připojištění.

Pojišťovací činnosti

Tyto činnosti mohou provozovat kromě pojišťoven i zprostředkovatelé pojistných událostí. Plátci, kteří zprostředkovávají pojištění, např. cestovní agentury, je odměna za zprostředkování tohoto pojištění právě činností osvobozenou bez nároku na odpočet.

Nájem nemovitých věcí

S nájmem se setká hodně z nás, ať už jsme na straně nájemce nebo nemovitost pronajímáme.

U nájmu nemovitých věcí záleží na tom, kdo je nájemce (zjednodušeně vlastník nemovitosti):

 • Neplátce – nájem je vždy osvobozený,
 • Plátce – může se rozhodnout mezi osvobozením nebo zdaněním.

Pozor ale na to, že je to pouze základní pravidlo a nebyl by to Zákon o DPH, aby v něm nebyla řada výjimek.

První výjimka je hned v odst. 1, kde je výčet plnění, které jsou v režimu zdanění, bez ohledu na osobu nájemce:

 • krátkodobý nájem – je to nájem pozemku, kde je stavba nebo jednotka, která je pronajímána (i spolu s vnitřním vybavením a vč. energií) a tento nájem netrvá déle než 48 hodin,
 • poskytnutí ubytovacích služeb – jedná se v podstatě o krátkodobý nájem, ale vážou se k němu i další služby, jako třeba úklid,
 • nájem prostor a míst k parkování vozidel,
 • nájem bezpečnostních schránek,
 • nájem strojů či jiných upevněných zařízení.

Druhá výjimka začala platit 1.1.2021 a jedná se o nájem vyjmenované nemovitosti, které musí být vždy v režimu osvobození bez nároku na odpočet. Nájemce si tak nemůže určit, že danou službu bude zdaňovat. Jsou to tyto nemovitosti:

 • stavba rodinného domu –  od 1.7.2023 platí definice podle nového stavebního zákona: rodinným domem je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení. Může mít nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží a podkroví nebo třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry.
 • obytný prostor (bytová jednotka) – obytným prostorem se rozumí byt nebo soubor místností, které svým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu určeny.
 • jednotky, které nezahrnují nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,
 • stavby, v níž je alespoň 60% podlahové plochy tvořené obytným prostorem,
 • pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu,
 • právo stavby, jehož součástí jsou výše uvedené stavby či jednotky.

Pokud tedy pronajímáme např. byt nebo rodinný dům, musíme vždy uplatnit režim osvobození od daně bez nároku na odpočet, a to i v případě, že bychom pronajímali plátcům DPH.

Výchova a vzdělávání

Výchovou a vzděláním se rozumí pro účely DPH výchovná a vzdělávací činnost v institucích, které jsou uvedeny v §57/1 Zákona o DPH.

Osvobození od daně uplatňují při poskytování školských služeb jen školská zařízení, která jsou zapsána ve školském rejstříku. Jsou to například mateřské, základní, střední školy, dále základní umělecké školy, jazykové školy, vysoké školy apod.

Zdravotní služby

Osvobození zdravotních služeb je osvobozena, pokud se jedná o zdravotní službu, která má léčebný cíl a chrání lidské zdraví.

Osvobozeno bez nároku na odpočet je také dodání zdravotního zboží, kterým se rozumí dodání lidské krve, orgánů, mateřského mléka a stomatologických výrobků, vč. oprav těchto výrobků. Naopak dodání zdravotního zboží není prodej léčiv, potravin pro zvláštní výživu nebo zdravotnických prostředků.

Lenka Vochozková
Jsem účetní a tak trochu IT. Ve světě účetnictví se pohybuji už 10 let a ráda pomáhám dalším účetním "čas závěrek" pohodověji. Tvořím pro vás on-line kurz na kontrolu a doložení zůstatků. A také se v současné době připravuji na zkoušky daňového poradce.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů